חשבון מושעה
החשבון הושעה.
אנא צרו קשר עם חברת אחסון.