מחזור של משכנתא קיימת, הוא למעשה תהליך של סילוק המשכנתא הישנה, בטרם סיום פרעונה וזאת על מנת לבחון ולייצר תמהיל משכנתא חדש, משתלם יותר, המתאים למצבך הנוכחי ולריבית הקיימת במשק, אשר על פי רוב נמוכה מזו שנקבעה ביום לקיחת המשכנתא המקורית.

אם אין תחנות יציאה, יש צורך לבדוק מה גובה העמלות או כפי שרבים מכנים אותן, הקנסות, שיידרשו ממך לשלם לבנק המלווה. לאחר שיחושבו הסכומים, ייבדק החיסכון האפשרי כתוצאה ממחזור משכנתא. במידה ויסתמנו הפרשי ריבית גדולים, עדיין עשוי להיות משתלם, ברוב המקרים, לקחת משכנתא חדשה ולשלם את הקנסות.

באופן פשטני, מבלי לבדוק את תנאי המשכנתא הספציפית שלך, ניתן לומר כי מחזור משכנתא מומלץ עבור כל מי שלקח משכנתא בעבר ונמצא כי מאז יום החתימה על ההסכם, חלו שינויים משמעותיים ושיפורים בתנאים במשק, אשר מצדיקים ביצוע מחזור.

המשכנתא היא כעין הסכם הלוואה עם תנאים שנקובים לצידו, כולל האפשרות לפרוע את הסכום טרם המועד הסופי. כל עוד נותרו החזרים על המשכנתא, ניתן לבצע מחזור משכנתא. במידה ולקחת הלוואת זכאות של המדינה בריבית של 4% ויותר וערך המשכנתא שלך לא עולה על 75% מערך הדירה, תהיה זכאי למחזר.

יועץ המתמחה בתחום, יבצע עבורך בדיקת כדאיות האם תוכל לחסוך כתוצאה מן המחזור, בטרם תכנס לתהליך. היועץ, הבקיא בתנאי השוק ובמונחי ההסכם, יוכל להמליץ ולבחון אילו תנאים ניתן להשיג כיום מן הגופים השונים לחשב עבורך את אלמנט החיסכון וכן להמליץ לך על אלטרנטיבות המתאימות ליכולת ההחזר הנוכחית שלך. בדיקה זו וביצוע המחזור עצמו, מוטב שיתבצעו בסיוע איש מקצוע הבקיא בתחום ואינו מייצג גוף מלווה מסוים, על מנת לוודא מקסום החיסכון והתאמת המסלול החדש לצרכיך.


pic3.jpg