מיחזור משכנתאות- השלבים

שלב 1 – בדיקת כדאיות המיחזור

שלב 1 – בדיקת כדאיות המיחזור

נערך לאחרונה 28-08-2014. בשלב זה אנחנו בודקים האם בכלל כדאי

שלב 2 – בדיקת עלות המיחזור

שלב 2 – בדיקת עלות המיחזור

נערך לאחרונה 28-08-2014. בעבר מיחזור משכנתא לא היה שכיח מאוד.

שלב 3 – בחירת תמהיל המיחזור

שלב 3 – בחירת תמהיל המיחזור

נערך לאחרונה 29-08-2014. לאחר שהחלטנו שמיחזור המשכנתא כדאי עבורנו אנחנו

שלב 4 – קיצור חיי ההלוואה

שלב 4 – קיצור חיי ההלוואה

נערך לאחרונה 29-08-2014. אם אנחנו רוצים להפיק את מירב הרווח

שלב 5 – הקטנת גובה ההחזר

שלב 5 – הקטנת גובה ההחזר

נערך לאחרונה 29-08-2014. אחת הבעיות המרכזיות שכול לוקח משכנתא מתמודד

שלב 6 – קבלת מזומן לכל מטרה

שלב 6 – קבלת מזומן לכל מטרה

נערך לאחרונה 29-08-2014. לכולנו יש הרבה חלומות בחיים, כאשר החלום